Bloemendal
Optometrie & Audiciens

Velperweg 56a
6824 BM  Arnhem
026 443 12 55
info@bloemendal.nl
Openingstijden

Maandag    
Dinsdag     
Woensdag  
Donderdag
Vrijdag        
Zaterdag     
Gesloten
9:00 - 18:00    
9:00 - 18:00
9:00 - 20:30
9:00 - 18:00
9:00 - 17:00 
Bloemendal Optometrie brengt uw ogen "in kaart"

Bij de moderne contactlensspecialist is automatisering een belangrijk onderdeel van de serviceverlening aan
de klant. Het meten van de oogfuncties is daar een mooi voorbeeld van. Met ons nieuwe computersysteem
kunnen we een soort 'persoonlijke landkaart' van de ogen maken, dat noemen wij in vaktermen colourmapping.

Tot voor kort werd uitgegaan van twee meetpunten, aan de hand hiervan werd een proeflens op het oog
geplaatst en gekeken of deze paste. Met de huidige computergestuurde technieken kunnen veel
geavanceerdere en dus veel beter passende contactlenzen gemaakt worden. Twee meetpunten zijn dan niet
meer voldoende. Dit nieuwe systeem meet op minimaal 6000! plaatsen de bolling van het oog. Het
eindresultaat is een soort digitale oogafdruk. Al deze meetpunten worden automatisch ingevoerd in een
rekenprogramma, hetgeen resulteert in een perfect passende contactlens.
2018  IBG